ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

پرداختن به زیر ساختهای اقتصادی و توجه به مسأله صنعت و کشاورزی جهاد فی سبیل الله است. حضرت آیت الله خامنه ای

 

 

 

 

 

چاپ  
تاریخچه تشکیل صندوق

وفق ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ، این وزارتخانه موظف شده تا نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان اقدام نماید.
در زمان تصویب قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی توسط مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ماده 13 در 79/9/23 در جلسه 57 ایجاد بانک سرمایه گذاری کشاورزی و توسعه روستایی در دستور کار مذاکرات مجلس گنجانده شد که با پیشنهاد الحاقی زیر به تصویب اکثریت رسید :
وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت به تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولید کنندگان اقدام نماید . اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید . سرمایه اولیه این صندوقها از محل فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه و کمکهای دولت تأمین می گردد
به استناد بند 2 مصوبه 33515/ ت 3532 هـ مورخه 81/12/26 هیأت وزیران این صندوقها غیر دولتی بوده و میزان مشارکت دولت در آنها حداکثر 49 درصد میباشد
از آنجا که وزارت جهاد کشاورزی موظف به تشکیل اینگونه صندوقها شده است به منظور ایجاد بستر لازم برای راه اندازی صندوقها اقدام به تشکیل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نمود تا از طریق این شرکت ، شرایط سهل تری را در ایجاد صندوقهای غیر دولتی فراهم کند
در مورخه 86/8/26 با تشکیل کمیته اجرایی و ابلاغ احکام مربوطه ، هیأت موسس تشکیل و اقدامات اولیه تأسیس صندوق آذربایجان غربی به انجام رسید . با برگزاری اولین مجمع عمومی صندوق در مورخه 86/11/10 هیأت مدیره و بازرسان صندوق انتخاب شدند و در نهایت پس از طی تشریفات قانونی ، صندوق آذربایجان غربی در تاریخ 87/2/22 تحت شماره 9750 در اداره کل ثبت شرکتها شهرستان ارومیه با سرمایه اولیه سه و نیم میلیارد ریال و تعداد 95 سهامدار به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز نمود