ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

پرداختن به زیر ساختهای اقتصادی و توجه به مسأله صنعت و کشاورزی جهاد فی سبیل الله است. حضرت آیت الله خامنه ای

 

 

 

 

 

چاپ  
اعضای هیأت مدیره صندوق

  

غلام علی مرادی نماینده شرکت مادر تخصصی - رئیس هیأت مدیره
محمود معروفی نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان - نایب رئیس 
ایرج ادیب نیا نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان - عضو هیأت مدیره
لقمان کابانی نماینده شرکت تعاونی تامین نیاز کارخانجات خوراک دام - عضو هیأت مدیره
امیر مرادی نماینده شرکت تعاونی کشاورزی باغداران ارومیه - عضو هیأت مدیره
امیر رضا آبادی نماینده اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان - بازرس
محرم خلیلی - مدیـر عامـل