ریدکس پلاس دفع حشرات ارسال پیامک
افزایش ممبر تلگرام ممبر تلگرام

پرداختن به زیر ساختهای اقتصادی و توجه به مسأله صنعت و کشاورزی جهاد فی سبیل الله است. حضرت آیت الله خامنه ای

ارتباط با مدیر عامل

 

 

دانلود فرم ها

 

 

 

چاپ  
کمکهای فنی اعتباری

 

سال عنوان طرح مبلغ اعتبـار - میلیون ریال
1394 طرح راستی آزمایی شناسنامه بهره بردار 2260
1394 طرح بازسازی و نوسازی قنوات 600
1394  طرح اجرای آبیاری های نوین ( تحت فشار بارانی و قطره ای ) 318454
1393  طرح راستی آزمایی شناسنامه بهره بردار 3448
1393 طرح بازسازی و نوسازی قنوات 700
 1393  طرح اجرای آبیاری های نوین ( تحت فشار بارانی و قطره ای ) 121272
 1392  طرح اجرای آبیاری های نوین ( تحت فشار بارانی و قطره ای )  21850
 1392  اعتبارات بخش کشاورزی صندوق توسعه ملی  99300
 1391  طرح اجرای آبیاری های نوین ( تحت فشار بارانی و قطره ای )  186676
 1391  طرح اصلاح نژاد دام روستایی  5000
 1391  طرح خرید نهال اصلاح شده  1800
 1391  طرح جایگزینی سوختهای فسیلی  600
 1391  اعتبارات بخش کشاورزی صندوق توسعه ملی  144900
 1391  طرح تجهیز شرکتهای شبکه مکانیزاسیون کشاورزی  12500
 1390  طرح اجرای آبیاری های نوین ( تحت فشار بارانی و قطره ای )  14000
 1390  طرح بهینه سازی مصرف سوخت واحدهای مرغداری و گاوداری  9000
 1390  طرح جامع کشاورزی حفاظتی  6000
 1390  اعتبارات بخش کشاورزی صندوق توسعه ملی  504000
 1390  تسهیلات تلفیقی تجهیز و راه اندازی تعاونیهای تولید روستایی  300
1389 دریافت تسهیلات از شرکت مادر تخصصی طی سالهای 87 - 88 - 1389 29300
 1389  طرح اجرای آبیاری های نوین ( تحت فشار بارانی و قطره ای )  3220
 1389  طرح تجهیز شرکتهای خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی  7000
 1388  طرح اجرای آبیاری های نوین ( تحت فشار بارانی و قطره ای )  6500
 1388  کمک بلاعوض استانداری ( از محل بند 59 ماده واحد قانون بودجه )  4000
معرفی صندوق

 

پیوندها